Deelnamevoorwaarden

Inschrijving
Enkele dagen na inschrijving sturen we je nadere informatie over het evenement. De uiterste inschrijfdatum is woensdag 11 november 2023.

Reglement
Je gaat akkoord met het Deelname Reglement dat je HIER kan vinden.

Leeftijds categorieen
Voor de Wedstrijd en de Recreanten categorie hanteren we dezelfde leeftijdscategorieën. Je geboortejaar bepaalt de categorie waarin je ingedeeld wordt. Met andere woorden: de leeftijd die je op 31 december 2023 hebt, bepaald in welke leeftijdscategorie je deelneemt.

Geboortejaar Leeftijdscategorie
   
1944 - 1953 70-79
1954 - 1963 60-69
1964 - 1973 50-59
1974 - 1983 40-49
1984 - 1999 24-39
2000 - 2003 20-23
2004 - 2007 16-19

 

Licenties
Voor deelname aan de wedstrijd categorie zijn de toegestane wedstrijd-licenties:

 • NTB-A wedstrijdlicentie (grijs)
 • NTB-X wedstrijdlicentie (geel)
 • KNWU wedstrijdlicentie
 • KNZB wedstrijdlicentie
 • Wedstrijdlicentie van de Atletiek Unie.

Wanneer je een wedstrijd-licentie bezit dient het licentienummer bij de aanmelding te worden vermeld. In dat geval behoeft er geen daglicentie te worden aangeschaft.

Deelnemers met een wedstrijd-licentie worden in de wedstrijd categorie ingedeeld.
Deelnemers die géén wedstrijd-licentie bezitten, dienen een daglicentie aan te schaffen en worden in de recreanten categorie ingedeeld.
Mocht uit controle bij de diverse bonden blijken dat je wel een wedstrijdlicentie bezit, dan wordt je alsnog in de wedstrijd categorie ingedeeld en volgt geen restitutie van de daglicentie.

NB: Het Basislidmaatschap van één van bovengenoemde bonden is géén geldige wedstrijd licentie!

Voor Duo teams geldt dat wanneer géén van beide sporters een wedstrijdlicentie bezit, er één DAG-licentie dient te worden aangeschaft.
Indien één van beide Duo-deelnemers een geldige wedstrijdlicentie bezit, dan hoeft er géén dag licentie te worden aangeschaft.

Inschrijfgeld
Het inschrijfbedrag is als volgt opgebouwd:
Het kale inschrijfgeld voor Solo's is € 18,25 en voor een Duo team € 25,75

Daar komen de volgende 2 bedragen bovenop:

 1. Het is verplicht om een tijdregistratie chip via ons te huren, gebruik van een eigen chip is NIET meer mogelijk. Kosten € 4,00.
  Zie voor informatie over de chip de reglementen pagina op deze website.
 2. Indien je niet zelf beschikt over een geldige wedstrijdlicentie, dan is een toeslag van € 9,50 van toepassing ten behoeve van een Dag-licentie.
  Zie hierboven informatie over de verschillende Licentie opties.

In onderstaande tabel staat per situatie het totaal te betalen bedrag.

Tabel inschrijf bedragen Solo deelnemers

Categorie Licentie Chip Bedrag
Solo Eigen Huur € 22,25
Solo Dag licentie Huur € 31,75

Tabel inschrijf bedragen Duo teams

Categorie Licentie Chip Bedrag
Duo Eigen Huur € 29,75
Duo Dag licentie Huur € 39,25

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Iedere deelnemer aan RunBikeRun Pijnacker gaat er door inschrijving mee akkoord dat foto's waarop hij/zij afgebeeld wordt, via websites, sociale media of krantenartikelen gepubliceerd mogen worden.

In het kader van de op 25 mei 2018 van kracht geworden AVG moeten wij toestemming hebben om via onze website foto's te tonen, welke tijdens de wedstrijd gemaakt zijn, waarop deelnemers te zien zijn. Het is echter praktisch niet mogelijk om foto's van deelnemers te selecteren die zouden aangeven geen toestemming te verlenen voor publicatie van foto's met hun beeltenis.
Iedere persoon die zich als deelnemer aan RunBikeRun Pijnacker inschrijft geeft dan ook automatisch toestemming dat foto's waarop hij/zij afgebeeld wordt, via websites, sociale media of krantenartikelen gepubliceerd mogen worden.

Voor alle vragen over Inschrijving: stuur een bericht via het contact formulier.