Deelnamevoorwaarden

Inschrijving
Enkele dagen na inschrijving sturen we je nadere informatie over het evenement. De uiterste inschrijfdatum is maandag 11 november 2024.

Reglement
Je gaat akkoord met het Deelname Reglement dat je HIER kan vinden.

Leeftijds categorieen
Voor de Wedstrijd en de Recreanten categorie hanteren we dezelfde leeftijdscategorieën. Je geboortejaar bepaalt de categorie waarin je ingedeeld wordt. Met andere woorden: de leeftijd die je op 31 december 2024 hebt, bepaald in welke leeftijdscategorie je deelneemt.

Geboortejaar Leeftijdscategorie
   
1945 - 1954 70-79
1955 - 1964 60-69
1965 - 1974 50-59
1975 - 1984 40-49
1985 - 2000 24-39
2001 - 2004 20-23
2005 - 2008 16-19

 

Licenties
Voor deelname aan de wedstrijd categorie zijn de toegestane wedstrijd-licenties:

  • NTB atletenlicentie
  • NTB jeugdlicentie
  • NTB proeflicentie
  • NTB proeflicentie jeugd

Wanneer je een wedstrijd-licentie bezit dient het licentienummer bij de aanmelding te worden vermeld. In dat geval behoeft er geen daglicentie te worden aangeschaft.

NB: Het Basislidmaatschap van één van bovengenoemde bonden is géén geldige wedstrijd licentie!

Voor Duo teams geldt dat wanneer géén van beide sporters een wedstrijdlicentie bezit, er één DAG-licentie dient te worden aangeschaft.
Indien één van beide Duo-deelnemers een geldige wedstrijdlicentie bezit, dan hoeft er géén dag licentie te worden aangeschaft.

Inschrijfgeld
Het inschrijfbedrag is als volgt opgebouwd:
Het kale inschrijfgeld voor Solo's is € 23,50 en voor een Duo team € 36,-.
Let op: in het deelname pakket zit sinds dit jaar ook een consumptiebon, geniet voor de start of na afloop van iets te drinken in de tent!

Daar komen de volgende 2 bedragen bovenop:

  1. Het is verplicht om een tijdregistratie chip via ons te huren, gebruik van een eigen chip is NIET meer mogelijk. Kosten € 4,00.
    Zie voor informatie over de chip de reglementen pagina op deze website.
  2. Indien je niet zelf beschikt over een geldige wedstrijdlicentie, dan is een toeslag van € 10,50 van toepassing ten behoeve van een Dag-licentie.
    Zie hierboven informatie over de verschillende Licentie opties.

In onderstaande tabel staat per situatie het totaal te betalen bedrag.

Tabel inschrijf bedragen Solo deelnemers

Categorie Licentie Chip Bedrag
Solo Eigen Huur € 27,50
Solo Dag licentie Huur € 38,00

Tabel inschrijf bedragen Duo teams

Categorie Licentie Chip Bedrag
Duo Eigen Huur € 40,00
Duo Dag licentie Huur € 50,50

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Iedere deelnemer aan RunBikeRun Pijnacker gaat er door inschrijving mee akkoord dat foto's waarop hij/zij afgebeeld wordt, via websites, sociale media of krantenartikelen gepubliceerd mogen worden.

In het kader van de op 25 mei 2018 van kracht geworden AVG moeten wij toestemming hebben om via onze website foto's te tonen, welke tijdens de wedstrijd gemaakt zijn, waarop deelnemers te zien zijn. Het is echter praktisch niet mogelijk om foto's van deelnemers te selecteren die zouden aangeven geen toestemming te verlenen voor publicatie van foto's met hun beeltenis.
Iedere persoon die zich als deelnemer aan RunBikeRun Pijnacker inschrijft geeft dan ook automatisch toestemming dat foto's waarop hij/zij afgebeeld wordt, via websites, sociale media of krantenartikelen gepubliceerd mogen worden.

Voor alle vragen over Inschrijving: stuur een bericht via het contact formulier.